mir domowy

Zgodnie z art. 193 kodeksu karnego kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Użyty w powyższym przepisie zwrot „cudzego” sugeruje, iż przestępstwo naruszenie miru domowego może być popełnione wyłącznie przez nie-właściciela domu, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu. Otóż nic bardziej mylnego.

wypadek drogowy

Uczestnik zdarzenia drogowego – niezależnie od tego czy chodzi o kolizję drogową czy o wypadek drogowy - powinien zaraz po zdarzeniu – oczywiście po zabezpieczeniu życia i zdrowia ludzi - zadać sobie pytanie: czy mogę być uznany przez innych uczestników albo przez organy ścigania za sprawcę?  W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy od razu podjąć kroki w kierunku zbierania i utrwalania dowodów. Poniżej przedstawiam absolutne minimum czynności, które należy podjąć, aby mieć narzędzia do podjęcia skutecznej obrony przed niesłusznym zarzutem.

kredyt we frankach - bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawno–ekonomiczne kredytobiorcom, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego (CHF) oraz rozważają podjęcie negocjacji z bankiem, skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego lub wystąpienie na drogę sądową.

Jak uwolnić się od kredytu frankowego?

alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko to inaczej skonkretyzowany co do wysokości obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka.  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kiedy następuje zmiana obowiązku alimentacyjnego?

Strona 1 z 2

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Sokołow

ul. Suraska 1 lok. 201
15-093 Białystok