Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Białystok, ul. Legionowa 9/1 lok. 105 | +48 537 301 402

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Białystok, ul. Legionowa 9/1 lok. 105 | +48 537 301 402

 
Kredyt frankowy

PRAWO BANKOWE

Kredyty indeksowane do CHF.

Kredyty denominowane do CHF.

PRAWO SPADKOWE

Dziedziczenie ustawowe.

Dziedziczenie na podstawie testamentu.

Testament ustny.

Podważenie testamentu.

Podział lub zbycie masy spadkowej.

Zachowek.

PRAWO KARNE

Obrona w przypadku zatrzymania przez policję lub aresztowania.

Akt oskarżenia - to jeszcze nie wyrok.

Jak zaskarżyć niekorzystny wyrok, postanowienie lub zarządzenie.

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Posiadanie marihuny – kiedy legalne.

Zawiadomienie o przestępstwie – gdzie złożyć.

Co robić w przypadku odmowy wszczęcia śledztwa.

Prywatny akt oskarżenia.

SPRAWY RODZINNE

Rozdzielność majątkowa.

Rozwód, Separacja.

Opieka nad dzieckiem.

Podział majątku po rozwodzie.

Alimenty.

Opieka nad dzieckiem.

Adopcja.

Zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa.

NIERUCHOMOŚCI

Bezpieczne nabycie nieruchomości

Prawo lokalowe.

Hipoteka

Pozwolenie na budowę

Zasiedzenie.

Przywrócenie posiadania nieruchomości.

Eksmisja.

INNE SPRAWY CYWILNE

Jak odzyskać wierzytelność od dłużnika.

Roboty budowlane.

Służebność.

Droga konieczna, prawo przejazdu.

Roszczenia z tytułu ubezpieczenia.

Postępowanie egzekucyjne.

Rozliczanie kredytów frankowych.

Bezpłatne usługi prawne

    Nasza kancelaria świadczy bezpłatne porady prawne osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym. Bezpłatna porada prawna nie dotyczy spraw czasochłonnych wymagających analizy dokumentów, nie obejmuje sporządzania pism. Możliwość skorzystania z bezpłatnej porady istnieje wyłącznie po uprzednim umówieniu się na termin wizyty: 

telefonicznie: nr 537 301 402
 • Kredyt frankowy w Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) – umowa nieważna

  Kredyt frankowy w Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) – umowa nieważna

  Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Kredyt Bank S.A. (obecnie jest to Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone. Klauzule niedozwolone stanowią następujące zapisy Umowy:
 • Wypadek drogowy i kolizja drogowa – jak rozróżnić? Kto jest sprawcą?

  Wypadek drogowy i kolizja drogowa – jak rozróżnić? Kto jest sprawcą?

  W języku potocznym jako wypadek drogowy (komunikacyjny) określamy zdarzenie na drodze, w którym co najmniej jedna osoba została ranna lub zmarła. Natomiast zdarzenie drogowe „bez ofiar” najczęściej określamy jako stłuczka. Prawo jednak stosuje inne rozróżnienie.
 • Kredyt frankowy w GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) – umowa nieważna

  Kredyt frankowy w GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) – umowa nieważna

  Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z GE Money Bank S.A. (obecnie jest Bank BPH S.A) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością całej umowy. Klauzule niedozwolone stanowią następujące zapisy Umowy:
 • Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna

  Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna

  Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Millennium Bank S.A. jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone.
 • Czy po złożeniu pozwu można zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu frankowego?

  Czy po złożeniu pozwu można zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu frankowego?

  Wstrzymanie i ustanie obowiązku spłaty rat kredytu frankowego Osoby, które zdecydowały się na wniesienie do sądu pozwu przeciwko bankowi, w którym zaciągnęły kredyt frankowy (indeksowany lub denominowany) o stwierdzenie nieważności oraz o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość kwot wpłaconych przez kredytobiorców do banku zadają pytanie: Czy po złożeniu pozwu można zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu? Odpowiedź brzmi: to zależy.
 • Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości

  Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości

  Zgodnie z art.172 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).  Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.  

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok