Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Sokołow

Białystok, ul. Suraska 1 lok. 201 | +48 537 301 402

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Sokołow

Białystok, ul. Suraska 1 lok. 201 | +48 537 301 402

Kredyt frankowy

PRAWO BANKOWE

Kredyty indeksowane do CHF.

Kredyty denominowane do CHF.

PRAWO SPADKOWE

Dziedziczenie ustawowe.

Dziedziczenie na podstawie testamentu.

Testament ustny.

Podważenie testamentu.

Podział lub zbycie masy spadkowej.

Zachowek.

PRAWO KARNE

Obrona w przypadku zatrzymania przez policję lub aresztowania.

Akt oskarżenia - to jeszcze nie wyrok.

Jak zaskarżyć niekorzystny wyrok, postanowienie lub zarządzenie.

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Posiadanie marihuny – kiedy legalne.

Zawiadomienie o przestępstwie – gdzie złożyć.

Co robić w przypadku odmowy wszczęcia śledztwa.

Prywatny akt oskarżenia.

SPRAWY RODZINNE

Rozdzielność majątkowa.

Rozwód, Separacja.

Opieka nad dzieckiem.

Podział majątku po rozwodzie.

Alimenty.

Opieka nad dzieckiem.

Adopcja.

Zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa.

NIERUCHOMOŚCI

Bezpieczne nabycie nieruchomości

Prawo lokalowe.

Hipoteka

Pozwolenie na budowę

Zasiedzenie.

Przywrócenie posiadania nieruchomości.

Eksmisja.

INNE SPRAWY CYWILNE

Jak odzyskać wierzytelność od dłużnika.

Roboty budowlane.

Służebność.

Droga konieczna, prawo przejazdu.

Roszczenia z tytułu ubezpieczenia.

Postępowanie egzekucyjne.

Rozliczanie kredytów frankowych.

Bezpłatne usługi prawne

    Nasza kancelaria świadczy bezpłatne porady prawne osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym. Bezpłatna porada prawna nie dotyczy spraw czasochłonnych wymagających analizy dokumentów, nie obejmuje sporządzania pism. Możliwość skorzystania z bezpłatnej porady istnieje wyłącznie po uprzednim umówieniu się na termin wizyty: 

telefonicznie: nr 537 301 402
 • Naruszenie miru domowego przez właściciela – jak to możliwe?

  Naruszenie miru domowego przez właściciela – jak to możliwe?

  Zgodnie z art. 193 kodeksu karnego kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Użyty w powyższym przepisie zwrot „cudzego” sugeruje, iż przestępstwo naruszenie miru domowego może być popełnione wyłącznie przez nie-właściciela domu, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu. Otóż nic bardziej mylnego.
 • Siedem wskazówek, jak bronić się przed niesłusznym zarzutem spowodowania wypadku drogowego

  Siedem wskazówek, jak bronić się przed niesłusznym zarzutem spowodowania wypadku drogowego

  Uczestnik zdarzenia drogowego – niezależnie od tego czy chodzi o kolizję drogową czy o wypadek drogowy - powinien zaraz po zdarzeniu – oczywiście po zabezpieczeniu życia i zdrowia ludzi - zadać sobie pytanie: czy mogę być uznany przez innych uczestników albo przez organy ścigania za sprawcę?  W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy od razu podjąć kroki w kierunku zbierania i utrwalania dowodów. Poniżej przedstawiam absolutne minimum czynności, które należy podjąć, aby mieć narzędzia do podjęcia skutecznej obrony przed niesłusznym zarzutem.
 • Świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych

  Świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych

  Osoby uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego, zwanego potocznie – zapewne z powodu górnej granicy kwotowej - świadczeniem 500+ dla niepełnosprawnych. Komu przysługuje takie świadczenie uzupełniające?
 • Kredyt we frankach CHF – bezpłatne porady prawne

  Kredyt we frankach CHF – bezpłatne porady prawne

  Bezpłatne porady prawno–ekonomiczne kredytobiorcom, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego (CHF) oraz rozważają podjęcie negocjacji z bankiem, skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego lub wystąpienie na drogę sądową. Jak uwolnić się od kredytu frankowego?
 • Alimenty na dziecko

  Alimenty na dziecko

  Alimenty na dziecko to inaczej skonkretyzowany co do wysokości obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka.  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kiedy następuje zmiana obowiązku alimentacyjnego?
 • Rozwód bez orzekania o winie: plusy i minusy

  Rozwód bez orzekania o winie: plusy i minusy

  Gdy już zapadła decyzja: biorę rozwód, to trzeba rozważyć: chcę rozwieść się z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie. Sąd orzekając rozwód, na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie. A więc wybór trybu procesu rozwodowego jest każdorazowo uzależniony od stanowiska drugiej strony. Może jest to ostatnia decyzja, którą warto podjąć wspólnie.

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Sokołow

ul. Suraska 1 lok. 201
15-093 Białystok