Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Białystok, ul. Legionowa 9/1 lok. 105 | +48 537 301 402

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Białystok, ul. Legionowa 9/1 lok. 105 | +48 537 301 402

 

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie ukończyłam aplikacje ogólną oraz prokuratorską w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Nauka w ww. uczelniach pozwoliła na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego oraz umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce.

W związku z pracą na stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku mam duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego i jego stosowania na każdym etapie postępowania w Policji, prokuraturze oraz przed sądem.

W oparciu o posiadaną wiedzę ekonomiczną i prawniczą świadczymy pomoc prawną w zakresie roszczeń związanych z umowami kredytowymi indeksowanymi lub denominowanymi do franka szwajcarskiego (CHF). Pomoc ta polega na bezpłatnych konsultacjach w oparciu o analizę dokumentów dostarczonych przez klienta, sporządzaniu opinii co do możliwości poszukiwania ochrony prawnej przed Rzecznikiem Finansowym, w drodze ugody sądowej lub pozasądowej, ewentualnie w drodze powództwa przed właściwym sądem. Adwokat uczestniczy w czynnościach na każdym etapie postępowania, poczynając od kompletowania dokumentacji, składania reklamacji do banku, sporządzania pozwu i dalszych pism procesowych, aż do uzyskania prawomocnego wyroku.

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną opiekę prawną w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, w tym: wsparcie w zabezpieczeniu alimentów już na wstępnym etapie postępowania rozwodowego, uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem, a w uzasadnionych przypadkach również ubieganie się o orzeczenie eksmisji rozwiedzionego małżonka lub podziału majątku dorobkowego w wyroku rozwodowym.

Pomagamy w rozwikłaniu zawiłości prawa spadkowego, zarówno na etapie podejmowania decyzji o sposobie rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, jak też na etapie realizacji praw i obowiązków powstałych z chwilą otwarcia spadku.

Z dużą skutecznością pomagamy w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym: pomagamy w gromadzeniu kompletnego materiału dowodowego, sporządzamy odwołania od decyzji, kierujemy skargi do sądu administracyjnego.

Nr wpisu na liście adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku:

BIA/Adw/921