Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości

Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości

Zgodnie z art.172 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).  Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.  

Zgodnie z art.172 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).  Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.  Nabyć nieruchomość rolną przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego, w wyniku którego sąd w postanowieniu kończącym to postępowanie wskaże nieruchomość objętą zasiedzeniem, nowego właściciela, a także datę nabycia.

Postępowanie o zasiedzenie jest wszczynane na wniosek osoby mającej interes prawny w przeprowadzeniu takiego postępowania. W toku postępowania o zasiedzenie należy wykazać samoistny charakter nieprzerwanego  posiadania, upływ czasu niezbędnego do zasiedzenia. Ustawodawca przewidział kilka udogodnień w postaci domniemań prawnych, które jednak maja charakter wzruszalny. 

Zasiedzenie udziału przez współwłaściciela

Zgodnie z art. 206 każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Wynika z niego, iż współwłaściciel nieruchomości może a nie musi korzystać z rzecz, co d której przysługuje mu udział w własności. Z normy tej wynikają pewne obostrzenia w zakresie dowodowego wykazania zasiedzenia udziału przez innego współwłaściciela, albowiem koniecznym zaistnienie odsunięcia współwłaściciela, przeciwko któremu biegnie zasiedzenia od możliwości posiadania i zamanifestowanie animus rem sibi habendi przez zasiadującego. 

Zasiedzenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Z dniem 01-10-1990 roku zniesiony został prawny zakaz zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Jednocześnie ustawa, na mocy której został ten zakaz zniesiony przewiduje możliwość doliczenia do okres niezbędnego do nastąpienia skutku zasiedzenia (w praktyce to będzie najczęściej okres 30 lat) okresu, w którym trwał stan faktyczny potrzebny do zasiedzenia, ale nie więcej niż o połowę. 

Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie wynosi 2000 złotych.

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu.

 

Nasza Kancelaria świadczy konsultacje osobom rozważającym wystąpienie na drogę sądową celem stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości.

 

Zapraszam.

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Tel 537 301 402

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Metadane:  zasiedzenie, zasiedzenie gospodarstwa rolnego, zasiedzenie działki zasiedzenie lasu, zasiedzenie w złej wierze, zasiedzenie w dobrej wierze, posiadanie samoistne, posiadacz samoistny

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok