Kredyt frankowy Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio też PTF Bank S.A.) – umowa nieważna

Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z PTF Bank S.A. (obecnie jest to Santander Consumer Bank S.A.) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Suwałkach w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2005 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone. Zastrzeżenia powyższe dotyczą następujących zapisów Umowy: 1) § 2 ust. 1 zd. 1  umowy:

„Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określony w §1.”

2) § 3 ust. 2 umowy:

„Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”

3) § 5 ust. 3 umowy:

„Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”

4) § 5 ust. 5 zd. 2 umowy:

„Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

 

Nasza Kancelaria świadczy konsultacje osobom rozważającym wystąpienie na drogę sądową celem stwierdzenia nieważności umowy i odzyskania nadpłaconych pieniędzy, ewentualnie w zakresie wsparcia merytorycznego przy zawieraniu ugody z bankiem.

 

Zapraszam.

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Tel 537 301 402

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok