Kredyt frankowy w Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) – umowa nieważna

Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Kredyt Bank S.A. (obecnie jest to Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone.

Klauzule niedozwolone stanowią następujące zapisy Umowy:

Wypadek drogowy i kolizja drogowa –  jak rozróżnić? Kto jest sprawcą?

W języku potocznym jako wypadek drogowy (komunikacyjny) określamy zdarzenie na drodze, w którym co najmniej jedna osoba została ranna lub zmarła. Natomiast zdarzenie drogowe „bez ofiar” najczęściej określamy jako stłuczka. Prawo jednak stosuje inne rozróżnienie.

Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna

Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna

Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Millennium Bank S.A. jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone.

Kredyt frankowy w GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) – umowa nieważna

Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z GE Money Bank S.A. (obecnie jest Bank BPH S.A) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością całej umowy.

Klauzule niedozwolone stanowią następujące zapisy Umowy:

Czy po złożeniu pozwu można zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu?

Wstrzymanie i ustanie obowiązku spłaty rat kredytu frankowego

Osoby, które zdecydowały się na wniesienie do sądu pozwu przeciwko bankowi, w którym zaciągnęły kredyt frankowy (indeksowany lub denominowany) o stwierdzenie nieważności oraz o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość kwot wpłaconych przez kredytobiorców do banku zadają pytanie: Czy po złożeniu pozwu można zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu? Odpowiedź brzmi: to zależy.

Strona 1 z 4

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok