Kredyt frankowy w Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) – umowa nieważna

Kredyt frankowy w Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) – umowa nieważna

Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Kredyt Bank S.A. (obecnie jest to Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone.

Klauzule niedozwolone stanowią następujące zapisy Umowy:

  • 2 ust. 1:

„Na wniosek z dnia (…) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (...) denominowanego (waloryzowanego) w walucie CHF (…)

  • 2 ust. 2

„Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu.”

  • 4 ust. 1a

„Każda transza kredytu wykorzystana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania danej transzy.”

  • 9 ust. 2

„Po okresie wykorzystania kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w 356 ratach miesięcznych w dniu 1 każdego miesiąca począwszy od (…). Wysokość rat kapitało-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zamiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłacanego przez Kredytobiorcę kredytu.”

  • 9 ust. 6

„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty odsetek w każdym miesiącu okresu, o którym mowa w ust. 4 w dniu 1 każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5. Wysokość należnych odsetek określana jest w CHF. Spłata należnych odsetek dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu należnych odsetek według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość należnych odsetek w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty.”

 

Nasza Kancelaria świadczy konsultacje osobom rozważającym wystąpienie na drogę sądową celem stwierdzenia nieważności umowy i odzyskania nadpłaconych pieniędzy, ewentualnie w zakresie wsparcia merytorycznego przy zawieraniu ugody z bankiem.

 Zapraszam.

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Białystok, ul. Legionowa 9/1 lok. 105

Tel 537 301 402

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok