Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna

Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna

Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna

Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Millennium Bank S.A. jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone.

Klauzule niedozwolone stanowią następujące zapisy Umowy:

  • 2 ust. 2 :„Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłaconego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu, transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.”
  • 7 ust. 1 : „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”

 Nasza Kancelaria świadczy konsultacje osobom rozważającym wystąpienie na drogę sądową celem stwierdzenia nieważności umowy i odzyskania nadpłaconych pieniędzy, ewentualnie w zakresie wsparcia merytorycznego przy zawieraniu ugody z bankiem.

 Zapraszam.

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Tel 537 301 402

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok