alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko to inaczej skonkretyzowany co do wysokości obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka.  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kiedy następuje zmiana obowiązku alimentacyjnego?

rozwód bez orzekania o winie

Gdy już zapadła decyzja: biorę rozwód, to trzeba rozważyć: chcę rozwieść się z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie. Sąd orzekając rozwód, na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie. A więc wybór trybu procesu rozwodowego jest każdorazowo uzależniony od stanowiska drugiej strony. Może jest to ostatnia decyzja, którą warto podjąć wspólnie.

Strona 4 z 4

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok