blokada antyalkoholowa

 Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony w związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości był wykonywany przez okres co najmniej połowy okresu orzeczonego zakazu, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów - przez okres co najmniej 10 lat, Sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. 

mir domowy

Zgodnie z art. 193 kodeksu karnego kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Użyty w powyższym przepisie zwrot „cudzego” sugeruje, iż przestępstwo naruszenie miru domowego może być popełnione wyłącznie przez nie-właściciela domu, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu. Otóż nic bardziej mylnego.

Strona 3 z 4

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok