Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości

Zgodnie z art.172 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).  Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.  

Kredyt frankowy Santander Consumer Bank S.A. – umowa nieważna

Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z PTF Bank S.A. (obecnie jest to Santander Consumer Bank S.A.) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Suwałkach w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2005 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone. Zastrzeżenia powyższe dotyczą następujących zapisów Umowy: 1) § 2 ust. 1 zd. 1  umowy:

Osoba skazana na karę pozbawienia wolności nie przekraczającej 1 roku 6 miesięcy może ubiegać się o zgodę sądu na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek może być złożony przed rozpoczęciem odbywania kary (warto wówczas wystąpić także o wstrzymanie wykonania zarządzonej kary) albo po osadzeniu w zakładzie karnym.

Termin na złożenie apelacji wynosi 14 dni liczone od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem

 

Apelacja w sprawie karnej przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oskarżonemu, prokuratorowi, oskarżycielowi posiłkowemu, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja. Termin na złożenie apelacji wynosi 14 dni liczone od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem. 

zakaz prowadzenia pojazdu

Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, ograniczając stosowany środek karny wyłącznie do zakazu prowadzenia określonego rodzaju, czyli pojazdów, do kierowania którymi jest wymagana określona kategoria prawa jazdy. W praktyce takie rozstrzygnięcie zapada na wniosek oskarżonego, który należycie wykaże zasadność orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. Orzecznictwo jednolicie wskazuje, że sądy każdorazowo orzekają zakaz prowadzenia pojazdów tego rodzaju, jakim oskarżony kierował w czasie zatrzymania przez policję. Najczęściej sądy uwzględniają wnioski o pozostawienie oskarżonemu możliwości prowadzenia pojazdów służących do wykonywania działalności zarobkowej, np. ciągniki rolnicze.

Strona 2 z 4

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok