Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Białystok, ul. Legionowa 9/1 lok. 105 | +48 537 301 402

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Białystok, ul. Legionowa 9/1 lok. 105 | +48 537 301 402

 
 • Kredyt frankowy w Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) – umowa nieważna

  Kredyt frankowy w Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) – umowa nieważna

  Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Kredyt Bank S.A. (obecnie jest to Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone. Klauzule niedozwolone stanowią następujące zapisy Umowy:
 • Wypadek drogowy i kolizja drogowa – jak rozróżnić? Kto jest sprawcą?

  Wypadek drogowy i kolizja drogowa – jak rozróżnić? Kto jest sprawcą?

  W języku potocznym jako wypadek drogowy (komunikacyjny) określamy zdarzenie na drodze, w którym co najmniej jedna osoba została ranna lub zmarła. Natomiast zdarzenie drogowe „bez ofiar” najczęściej określamy jako stłuczka. Prawo jednak stosuje inne rozróżnienie.
 • Kredyt frankowy w GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) – umowa nieważna

  Kredyt frankowy w GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) – umowa nieważna

  Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z GE Money Bank S.A. (obecnie jest Bank BPH S.A) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością całej umowy. Klauzule niedozwolone stanowią następujące zapisy Umowy:
 • Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna

  Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna

  Kredyt frankowy w Millennium Bank S.A. – umowa nieważna Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Millennium Bank S.A. jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone.
 • Czy po złożeniu pozwu można zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu frankowego?

  Czy po złożeniu pozwu można zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu frankowego?

  Wstrzymanie i ustanie obowiązku spłaty rat kredytu frankowego Osoby, które zdecydowały się na wniesienie do sądu pozwu przeciwko bankowi, w którym zaciągnęły kredyt frankowy (indeksowany lub denominowany) o stwierdzenie nieważności oraz o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość kwot wpłaconych przez kredytobiorców do banku zadają pytanie: Czy po złożeniu pozwu można zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu? Odpowiedź brzmi: to zależy.
 • Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości

  Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości

  Zgodnie z art.172 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).  Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.  
 • Kredyt frankowy Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio też PTF Bank S.A.) – umowa nieważna

  Kredyt frankowy Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio też PTF Bank S.A.) – umowa nieważna

  Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z PTF Bank S.A. (obecnie jest to Santander Consumer Bank S.A.) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Suwałkach w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2005 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone. Zastrzeżenia powyższe dotyczą następujących zapisów Umowy: 1) § 2 ust. 1 zd. 1  umowy:
 • Apelacja od wyroku karnego - termin 14 dni

  Apelacja od wyroku karnego - termin 14 dni

    Apelacja w sprawie karnej przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oskarżonemu, prokuratorowi, oskarżycielowi posiłkowemu, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja. Termin na złożenie apelacji wynosi 14 dni liczone od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem. 
 • Dozór elektroniczny jako sposób wykonania kary pozbawienia wolności

  Dozór elektroniczny jako sposób wykonania kary pozbawienia wolności

  Osoba skazana na karę pozbawienia wolności nie przekraczającej 1 roku 6 miesięcy może ubiegać się o zgodę sądu na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek może być złożony przed rozpoczęciem odbywania kary (warto wówczas wystąpić także o wstrzymanie wykonania zarządzonej kary) albo po osadzeniu w zakładzie karnym.
 • Zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii

  Zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii

  Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, ograniczając stosowany środek karny wyłącznie do zakazu prowadzenia określonego rodzaju, czyli pojazdów, do kierowania którymi jest wymagana określona kategoria prawa jazdy. W praktyce takie rozstrzygnięcie zapada na wniosek oskarżonego, który należycie wykaże zasadność orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. Orzecznictwo jednolicie wskazuje, że sądy każdorazowo orzekają zakaz prowadzenia pojazdów tego rodzaju, jakim oskarżony kierował w czasie zatrzymania przez policję. Najczęściej sądy uwzględniają wnioski o pozostawienie oskarżonemu możliwości prowadzenia pojazdów służących do wykonywania działalności zarobkowej, np. ciągniki rolnicze.
 • Blokada antyalkoholowa - sposób na częściowe odzyskanie prawa jazdy

  Blokada antyalkoholowa - sposób na częściowe odzyskanie prawa jazdy

   Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony w związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości był wykonywany przez okres co najmniej połowy okresu orzeczonego zakazu, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów - przez okres co najmniej 10 lat, Sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. 
 • Naruszenie miru domowego przez właściciela – jak to możliwe?

  Naruszenie miru domowego przez właściciela – jak to możliwe?

  Zgodnie z art. 193 kodeksu karnego kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Użyty w powyższym przepisie zwrot „cudzego” sugeruje, iż przestępstwo naruszenie miru domowego może być popełnione wyłącznie przez nie-właściciela domu, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu. Otóż nic bardziej mylnego.
 • Świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych

  Świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych

  Osoby uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego, zwanego potocznie – zapewne z powodu górnej granicy kwotowej - świadczeniem 500+ dla niepełnosprawnych. Komu przysługuje takie świadczenie uzupełniające?
 • Alimenty na dziecko

  Alimenty na dziecko

  Alimenty na dziecko to inaczej skonkretyzowany co do wysokości obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka.  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kiedy następuje zmiana obowiązku alimentacyjnego?
 • Rozwód bez orzekania o winie: plusy i minusy

  Rozwód bez orzekania o winie: plusy i minusy

  Gdy już zapadła decyzja: biorę rozwód, to trzeba rozważyć: chcę rozwieść się z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie. Sąd orzekając rozwód, na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie. A więc wybór trybu procesu rozwodowego jest każdorazowo uzależniony od stanowiska drugiej strony. Może jest to ostatnia decyzja, którą warto podjąć wspólnie.